Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is en/of niet meer juist. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk te stellen voor activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website, noch voor de gevolgen voortvloeiend uit deze activiteiten. Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover wij geen controle hebben. Wij dragen ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van die informatie.

Niets uit de tekst of grafische voorstellingen in deze website mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking, zonder schriftelijke toestemming van Centre Components International of Secon Components S.L.


LT ALU-LEG

English  |  Deutsch  |  Nederlands